Sposoby płatności

  1. Wszystkie ceny w e-Księgarni są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
  2. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w e-księgarni towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu.
  3. Płatności za nabyte w e-Księgarni przez Nabywcę towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w e-Księgarni oraz na zasadach określonych przez Wydawnictwo.
  4. Dostawy są realizowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności. Towar wysyłany jest Pocztą Polską (płatność przy odbiorze lub przedpłata).
  5. Płatność przy odbiorze wiąże się z poniesieniem przez Nabywcę dodatkowych kosztów, co wskazane jest na stronie e-Księgarni w sekcji „Dostawa” w zakładce „Twój Koszyk” , z wyłączeniem sytuacji, w której nabywca odbiera towar osobiście w siedzibie Wydawnictwa.